Poistenie

 

Vznik a vývoj poistenia vo svete
Starovek
Ľudia sa poisťujú už približne 4000 rokov. Prvé záznamy o poistení sú zachované približne z roku 2500 pred Kr. zo starovekého Egypta, kde sa poisťovali stavitelia pyramíd a kamenári s cieľom pokryť náklady na pohreb v prípade smrti. V okolí roku 2000 pred Kr. sa v Babylone poisťovali majitelia karaván. Poistenie fungovalo len v rámci tejto komunity – išlo o vzájomné krytie škôd. NaÁzijskom kontinente sa ako prví začali poisťovať starí Indovia, kde si takto chcela kasta obchodníkov poistiť úvery. Napriek tomu, že Čína bola veľmi rozvinutá krajina a tamojší úradníci viedli záznamy o rôznych sférach ľudského života, poistné záznamy sa nezachovali, preto nevieme, ako sa táto oblasť v Číne rozvíjala. V prímorských krajinách pri Stredomorí, ako bola Fenícia aleboGrécko, sa v 10. storočí pred Kr. vyskytovali najmä námorné pôžičky, v ktorých poistenie fungovalo ako odmena za prepravu – ak loď do cieľa nedošla, obchodník nemusel poplatok za poistenie zaplatiť. V Aténach sa správy o poisťovaní začínajú približne v roku 400 pred Kr.
Stredovek
S rozvojom obchodu v 11.  12. storočí najmä v Dánsku, Porýnsku a Slezvicku začali vznikať bratstvá (gildy), ktoré združovali kupcov, a cechy, ktoré združovali obchodníkov. V rámci nich sa navzájom kryli škody. V 14. storočí bola v Pise podpísaná prvá poistná zmluva, ktorá mala písomný charakter. V tom istom storočí sa v Taliansku a Anglicku začalo rozvíjať zaistenie. V 15. storočí v Holandsku vzniklo dôchodkové poistenie, do Anglicka sa dostalo o jedno storočie neskôr. V 17. storočí taliansky bankár Lorenzo de Tonti zaviedol poistenie závislé od priemernej dĺžky života. V rámci toho zaviedol pojem pravdepodobná dĺžka ľudského života, tiež označobané tontiny.
 
Dnes
- sa snažíme poradiť našim klientom pri riešení poistných udalostí a výbere poistných produktov, ktoré sa na poistnom trhu predávajú. Spolupracujeme so spoločnosťou Universal maklérsky dom,a.s.
Kontaktné miesta
 Žilina   Šoška Peter ml. 0917 292 902
 Bytča   Mgr. Šafránková Gabika 0902 177 350
 Kysucké Nové Mesto   Heltová Anežka 0902 542 221
Martin   Képešová Zuzka 0907 296 668
Čičmany   Kotercová Anna 0907 298 583
 

VAŠE STAROSTI NA NAŠU HLAVU!

ŠETRITE SVOJ ČAS A ENERGIU A ZVERTE SVOJ PROBLÉM DO RÚK ODBORNÍKOM

Spoločnosť InHelp s.r.o. vznikla s cieľom riešiť narastajúci počet problémov, ktorým musia čeliť fyzické i právnické osoby v procese likvidácie ich poistných udalostí. Pri vzniku spoločnosti stáli skúsenosti z oblasti práva a súčasne z oblasti poisťovníctva. Poznáme procesy poisťovní pri likvidácií škody v štádiu pred poskytnutím poistného plnenia ale tiež v štádiu, kedy poškodený prejaví nespokojnosť s výškou poskytnutého poistného planenia. Pretože vieme, že získanie oprávnenej náhrady za škodu alebo oprávneného poistného plnenia môže znamenať pre bežného človeka mimoriadne ťažký a časovo náročný proces, rozhodli sme sa pomáhať a naše znalosti premeniť na výhodu poškodeného v jeho boji za svoje práva s poisťovňou. Pri našej činnosti aktívne spolupracujeme so súdnymi znalcami z odboru zdravotníctva a farmácie, cestnej dopravy a stavebníctva, ktorých súčinnosť je zárukou objektívneho určenia výšky náhrady škody, na ktorú má poškodený skutočný nárok.
 
                                                                                                                                           http://www.inhelp.sk

 

 

 

          

 

Facebook Google Twitter Email