Tábory

 
 
Leto 2019
 
  
Letný tábor pre deti vo veku od 7 do 16 rokov ,, Svojou vlastnou cestou,, pripravujeme pre Vás v nádhernom prostredí Javorníkov 
 
I. a II. termín včas zveréjnime
 
 
 
 
 
Tábor bude zameraný na život v prírode 
 
ukážka psovodov záchranárov
beseda s ľudovým rozprávačom
odborný pedagogický dozor
non-stop zdravotník
fotky na CD
 
 
 

Facebook Google Twitter Email